FTTI - 3 : AFYONKARAHİSAR

Erasmus+ From Tradation To Innovation isimli el sanatlarını gençlere kazandırma ve onlara meslek edindirme hedefinde olan ve kısa adı FTTI olan projemizin üçüncü etkinliğini ilimizde Afyonkarahisarda gerçekleştirdik. İspanya ve Sırbistandan katılımcılarımızı ağırladık. Doruk deri tasarım atölyesinin sahibi Fatma KIVRAK'ın eğitmenliğinde gençlerimize deriden nasıl sanata eserleri yapıldığını öğrettik. Bu workshop umuzda bize ev sahipliği yapan ve misafirperverliğini esirgemeyen Tarihi TAŞHAN'ımızı işleten İhsan Hocamızı da sonsuz teşekkür ederiz. Bizlere sanatı, tarihi ve kültürümüzü yaşattılar.

Eğitimlerimizin dışında misafirlerimizle birlikte İhsan Hocamızın yeni açtığı OTTOMAN'ı, Frig Vadisini, Millet Hamamımızı, Mevlevi Camimizi ve Kalemizide ziyaret ettik.

I had the opportunity to participate in a one-week Erasmus+ program in Huelva, Spain, from 8th to
12th May. Our team consisted of participants from Spain, Serbia, Turkey, and the Netherlands.
Throughout the program, we were led by our exceptional group leader, Gürbüz Ocak.. He ensured our
safety and made the trip enjoyable for all of us. Upon arrival at the project area, we received a warm
welcome and were assigned our rooms.
The relationships we formed with participants from Spain, Serbia, Turkey, and the Netherlands were
truly remarkable. We connected on a deep level, engaging in meaningful conversations, sharing
laughter, and creating lasting memories. Through our interactions, we gained a profound appreciation
for the diverse cultures represented in our group. This experience has ignited a desire within me to
continue exploring the world, meeting new people, and participating in projects that promote
cultural exchange. I am eager to embark on future adventures that offer the same enriching and
transformative experiences.
Mehmet Emin Masca

Our project was held in between 8th of August and 12th, and  thanks to our great group leader Gürbüz Ocak who is also the founder of our organization we had a quite safe and fun trip together. When we arrived in Huelve, we settled into our rooms at the hotel. Our hotel was safe and nice.On the first day of the organization, the Spanish organizers welcomed us very well. On the first day, we had lunch with Spanish, Dutch, Serbian participants, so we got acquainted. Turkish delight was a great idea for them to get acquainted with our culture, our knitting learning, which lasted for 5 days, was very enjoyable and instructive. Throughout the organization, everyone was friendly and helpful. We got along very well with our own teammates and organized trips.The entire trip, all participants were interacting with each other. It was a nice experience . 

 Ezgisu Demir

May January Dec m project took place in Huelva, Spain with 3 of my teammates and our team leader Gurbuz Ocak between May 8th and May 12th. Within the scope of the project, it consisted of Dutch, Serbian, Spanish and Turkish participants. There was a warm welcome at the project area and the training we received was very enjoyable. It was very nice for me to learn about the crafts of Spain and gain experience with a beautiful education in a pleasant environment. We have been very well connected with my own team and participants from other countries. It was a very nice experience to organize a trip with the project participants, meet and spend time with people from different cultures. Thanks to the erasmus+ project I participated in, I have made beautiful friendships and it has brought me closer to my dreams of traveling the world. I hope I can take part in other projects and gain different experiences.

 

 

ELİF YAKIN

   From Tradition To Innovation

 

In this project, which is different from other Erasmus+ projects I have participated before, we took classes  between 8-12 May under the name of Introduction to Knitting course in Spain/Huelva. This KA210 project, coordinated by the Spanish organization Pacto Verde, provided an incredible chance for us to learn about the handicrafts of different cultures. And the fact that this is a continuous project where we will examine handicrafts of all participating countries – Turkiye, Serbia, Netherlands and Spain – shows that this is a very well thought out. My teammates and group leader were among the most important details that made this project exceptional. We had a lot of fun during the whole trip. We also bonded very well with groups from other countries and had a greaf time in Huelva. Thanks to the travel guide Pacto Verde sent before the project started, we had the opportunity to visit every place we needed to see. We even organized a day trip to Seville with our group leader. I have always loved to be enlightened about new cultures, I am very grateful to Pacto Verde and AFSARDER for this project. Hoping to continue traveling around the world and learning about different cultures with Erasmus+ Projects. 

 

  İNCİ DİNÇER

ERASMUS +
AFSARDER
ıncele
AFSARDER PROJE
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

Derneğimiz

Projelerimiz

Diğer Faaliyetlerimiz

Derneğimizin üyeleri ağırlıklı olarak eğitim ve öğretim alanlarında çalışan uzman eğitim yöneticileri, alanlarında uzman öğretim elemanları ve eğitim alanında çalışan akademisyenler, öğretmen adayı akademisyenlerdir. Derneğimizin kurulunda 2 akademisyen, 2 okul yöneticisi, 2 milli eğitim şube müdürü ve bir öğretmen bulunmaktadır. Üyelerimiz gönüllü olarak sosyal alana katkıda bulunan yerel ölçekte faaliyetlere katıldılar. Bütün üyelerimiz sosyal sorumluluk, bilinç ve sivil toplum kuruluşlarında faaliyetler yürütmüş ve farklı alanlardaki projelere katılmıştır. Yaşayan, topluma ve topluma bağlı üyelerimiz toplumlarına çok fayda sağlıyorlar

Proje deneyimlerimiz:

Erasmus +20182018-1-EL02-KA105-003893N.G.O. CIVIS PLUS – GREECE
Erasmus +20182018-1-UK01-KA105-047840KAS YOUTH HUB – UK
Erasmus +20172017-2-RO01-KA105-037797APDD NGO- ROMANIA

Bunların dışında, derneğimizin yazdığı bir proje daha hibe almıştır. Bu proje, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ile alakalı olup, gençliğin yaşadığımız dünya üzerine daha çok bilinçli bakabilmesini sağlayacaktır.  Çevre dostu bireyler yetiştirmek ve gerekli bilinci aşılamak ise bu projemizle mümkün olacaktır.

Proje Numarası:

Erasmus+20192019-3-TR01-KA205-079276AFSARDER

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Kısa adı AFSARDER olan Afyonkarahisar Sarıkız Kalkındırma Derneği, 27.07.2014 tarihinde çok kapsamlı bir tüzük çerçevesinde akademisyen, mülki idari kadrodaki idareciler, eğitimciler, gençler, öğrenciler, esnaf v.b. çeşitli meslek dallarından ve toplumun her kesiminden üyelerle tüzüğünde de belirtilen; Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, her alanda bireysel, sosyal ve toplumsal kalkınmayı teşvik etmek ve sağlamak, ilim yaymak, değerlerimizi korumak yaşatmak ve yaygınlaştırmak, demokrasi ve insan hakları bilincini geliştirmek ve bu konularda çalışmalar yapmak ve yapan kişi ve kuruluşlara destek verme esas amacıyla kurulmuştur. Ayrıca, uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak, yurt dışında Türkiye’nin ikdisadi, sosyal, siyasi, kültürel yapısını tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, gençliğe hizmet sunan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü yasal ve açık işbirliğinde bulunmak, çalışma yaşamındaki kadın ve gençlerin kişisel, ikdisadi ve sosyal gelişmelerinin desteklenmesi, sadece üyelerinin değil tüm toplumun çevre ve kalkınma konularında katılımını ve bilinçlendirilmesini teşvik edecek faaliyetlerde bulunmak ve toplumun kalkınması ve gelişimi için her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, katılmak ve uygulamak derneğimizin diğer amaçlarından birkaçıdır. Derneğimiz 2016 yılında 164 üyesi ile her alanda faaliyetlerini yürütmektedir.

Derneğimiz kuruluşundan bu yana çeşitli yurt içi ve yurt dışı kültürel ve iktisadi geziler organize etmiş, yurt içinde ve yurt dışında birçok sivil toplum örgütü ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yardımlaşma dayanışma fikir alışverişi ve değerlendirme toplantılarında bulunmuştur. 2015 yılında Dernekler Genel Müdürlüğü aracılığı ile bir sosyal kalkınma projesine katılım sağlanmıştır. Yine 2015 yılında Gençlik Ve Spor Bakanlığı mızın projelerine başvuru sağlanmıştır.
Gençlere ve girişimcilere destek olmak toplumun gelişimi için faaliyetlerde bulunmak, kişilerin deneyim kazanmasını sağlamak onların eğitilmesinde ve çeşitli alanlarda bilinç kazanmasını sağlamak, cesaretlendirmek, aktif vatandaşlık olgusunun yerleşmesini sağlamak sosyal kişisel ve iktisadi anlamda dengeli gelişimlerine yardımcı olmak için yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamak Kuruluşumuzun ana faaliyet alanlarından biridir. Bireylerin kamusal yaşamdaki katıldıkları eğitim ve organizasyonlar, proje ve etkinliklere katılımları onların aktif yaşama ve toplumsal hayata katılmalarına, kendi konumlarını belirleyebilmelerine ve durumlarını geliştirebilmelerine, kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Böylece bireyler pozitif değişim yaşamakta, kendi inisiyatiflerini ve kararlarını alabilme noktasında cesaretlenme, becerilerini geliştirebilmekte, fırsat ve tehditlerin farkına varabilmekte, kendi hak ve görevlerinin bilincine varabilmektedir. Bu alanda kurumumuz bir sivil toplum organizasyonu olarak, koordinasyonu sağlamakta ve işbirliği ağının oluşumunda, proje yönetimi, tanıtım, iletişim, yayma, değerlendirme, gönderme ve gençlik girişimlerinin oluşumunda yüksek deneyime ve olanağa sahiptir.
Derneğimizin içende bulunduğu bazı proje ve etkinlikler şunlar;
Birlikte Okuyoruz Projesi: Kitap okumayı teşvik eden, okul çağındaki öğrencilerin aileleri ile birlikte hayatımızın her alanında kitap okunabileceğini vurgulayan ve kitabı sevdirici bir proje. ( Proje Afyonkarahisar İlindeki ilkokul çağındaki öğrenci ve velileriyle ortaklaşa uygulanıyor).
Tasarruf Benim İşim: Çocuklar ve gençlere tasarruf bilincini kazandırmayı hedefleyen bir proje etkinliği (Afyonkarahisar İlindeki Ayşegül Arsoy İlkokulu ve Ayşegül Arsoy Ortaokulu ile ortaklaşa uygulanıyor).
Yetim Kardeşimi Seviyorum: Afyonkarahisar İlindeki yetim çocukların genel ihtiyaçlarının karşılanması için derneğimizce yürülen bir projedir.

Kuruluşumuz (Özellikle dezavantajlı veya imkanları kısıtlı gruplara yönelik) enine ve boyuna sürdülebilir kalkınma, sosyal sorumluluk ve toplumsal ekonomi konularında gençlerle çalışma ve çeşitli alanlarda güçlü bir katkı vermeyi hedefleyen gönüllüler ve üyeler ile multidisipliner bir ekibe sahiptir. Bu alanda projede ve eylem planlarında yer almak isteyen gençlik girişimlerinin koordinasyonu, yönetimi, tanıtım, iletişim, yayma, değerlendirme, güvenlik, transfer ve ev sahipliği yapacak işbirlikcilere ve gönüllülere sahiptir. Ayrıca Dernek başkanımız eğitim alnında yüksek lisans yapmış şu an kamuya bağlı bir kurumda idarecilik görevini yürütmekte olup, geçtiğimiz 8 yılda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı projeleri koordinatörlüğünü yürütmüş, yurt içi ve yurt dışı proje uygulama ve organizasyon alanlarında deneyimli bir kişidir. Projemizle ilgili tüm iş ve işlemlerde yönlendirme iş ve işlemlerinde kendisinden faydalanılacaktır. Yine Yönetim kurulu üyemiz arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan ve AB projeleri alanında birçok faaliyete katılmış ve üniversitede aktif öğrenci kulübü faaliyetlerinide yürütmekte olan akedemisyenlerimizde mevcuttur. Projemizin amaçlarına ulaşmasında ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde destek vereceklerdir.

DERNEĞİMİZİN FAALİYETLERİ

Derneğimiz kuruluşundan bu yana çeşitli yurt içi ve yurt dışı kültürel ve iktisadi geziler organize etmiş, yurt içinde ve yurt dışında birçok sivil toplum örgütü ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yardımlaşma dayanışma fikir alışverişi ve değerlendirme toplantılarında bulunmuştur. 2015 yılında Dernekler Genel Müdürlüğü aracılığı ile bir sosyal kalkınma projesine katılım sağlanmıştır. Yine 2015 yılında Gençlik Ve Spor Bakanlığı mızın projelerine başvuru sağlanmıştır.

 

Gençlere ve girişimcilere destek olmak toplumun gelişimi için faaliyetlerde bulunmak, kişilerin deneyim kazanmasını sağlamak onların eğitilmesinde ve çeşitli alanlarda bilinç kazanmasını sağlamak, cesaretlendirmek, aktif vatandaşlık olgusunun yerleşmesini sağlamak sosyal kişisel ve iktisadi anlamda dengeli gelişimlerine yardımcı olmak için yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamak Kuruluşumuzun ana faaliyet alanlarından biridir. Bireylerin kamusal yaşamdaki katıldıkları eğitim ve organizasyonlar, proje ve etkinliklere katılımları onların aktif yaşama ve toplumsal hayata katılmalarına, kendi konumlarını belirleyebilmelerine ve durumlarını geliştirebilmelerine, kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Böylece bireyler pozitif değişim yaşamakta, kendi inisiyatiflerini ve kararlarını alabilme noktasında cesaretlenme, becerilerini geliştirebilmekte, fırsat ve tehditlerin farkına varabilmekte, kendi hak ve görevlerinin bilincine varabilmektedir. Bu alanda kurumumuz bir sivil toplum organizasyonu olarak, koordinasyonu sağlamakta ve işbirliği ağının oluşumunda, proje yönetimi, tanıtım, iletişim, yayma, değerlendirme, gönderme ve gençlik girişimlerinin oluşumunda yüksek deneyime ve olanağa sahiptir.

Derneğimizin içende bulunduğu bazı proje ve etkinlikler şunlar;

Birlikte Okuyoruz Projesi: Kitap okumayı teşvik eden, okul çağındaki öğrencilerin aileleri ile birlikte hayatımızın her alanında kitap okunabileceğini vurgulayan ve kitabı sevdirici bir proje. ( Proje Afyonkarahisar İlindeki ilkokul çağındaki öğrenci ve velileriyle ortaklaşa uygulanıyor).

Tasarruf Benim İşim: Çocuklar ve gençlere tasarruf bilincini kazandırmayı hedefleyen bir proje etkinliği (Afyonkarahisar İlindeki Ayşegül Arsoy İlkokulu ve Ayşegül Arsoy Ortaokulu ile ortaklaşa uygulanıyor).

Yetim Kardeşimi Seviyorum: Afyonkarahisar İlindeki yetim çocukların genel ihtiyaçlarının karşılanması için derneğimizce yürülen bir projedir.

  Kuruluşumuz (Özellikle dezavantajlı veya imkanları kısıtlı gruplara yönelik) enine ve boyuna sürdülebilir kalkınma, sosyal sorumluluk ve toplumsal ekonomi konularında gençlerle çalışma ve çeşitli alanlarda güçlü bir katkı vermeyi hedefleyen gönüllüler ve üyeler ile multidisipliner bir ekibe sahiptir. Bu alanda projede ve eylem planlarında yer almak isteyen gençlik girişimlerinin koordinasyonu, yönetimi, tanıtım, iletişim, yayma, değerlendirme, güvenlik, transfer ve ev sahipliği yapacak işbirlikcilere ve gönüllülere sahiptir. Ayrıca Dernek başkanımız eğitim alnında yüksek lisans yapmış şu an kamuya bağlı bir kurumda idarecilik görevini yürütmekte olup, geçtiğimiz 8 yılda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı projeleri koordinatörlüğünü yürütmüş, yurt içi ve yurt dışı proje uygulama ve organizasyon alanlarında deneyimli bir kişidir.  Projemizle ilgili tüm iş ve işlemlerde yönlendirme iş ve işlemlerinde kendisinden faydalanılacaktır. Yine Yönetim kurulu üyemiz arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan ve AB projeleri alanında birçok faaliyete katılmış ve üniversitede aktif öğrenci kulübü faaliyetlerinide yürütmekte olan akedemisyenlerimizde mevcuttur.  Projemizin amaçlarına ulaşmasında ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde destek vereceklerdir.    

DERNEK BAŞKANI

İLETİŞİM

Unvan başkan Cinsiyet Mr Adı Necmettin Soyadı Avcı Bölümü Yönenim Pozisyonu Başkan E-Mail pupsnus@gmail.com Telfon 1 05055476066     Adres Dumlupınar mahallesi menderes caddesi gün apt. No:9/4 Ülke Türkiye Bölge Ege Posta Kutusu   Posta Kodu 03100 Cedex BOŞ BIRAKINIZ Şehir afyonkarahisar

Kumunuzun vergi numarası 0080833328 Kurumun Tam Resmi Adı Afyonkarahisar sarıkız kalkındırma derneği

Yasal İkametgah AdresiDumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Gökhan Alpata İşhanı Sitesi No:11 Merkez/AFYONKARAHİSAR

E-Mail Afsarder03@gmail.com Telefon-1 +905055476066

The members of our association are mainly composed of specialist education administrators working in education and training fields, who are experts in their fields and academicians who work in education fields, academicians Who are the teacher’s candidates. Our association’s board consists of 2 academicians, 2 school administrators, 2 national education branch managers and a teacher. Our members voluntarily took part in local scale activities that contribute to the social field. All of our members have carried out activities in social responsibility, consciousness and non-governmental organizations and have been involved in projects in different areas. Our members who are affiliated to the living, community and society they are so much benefit to their society.

Our Erasmus+ project background:

Erasmus +20182018-1-EL02-KA105-003893N.G.O. CIVIS PLUS – GREECE
Erasmus +20182018-1-UK01-KA105-047840KAS YOUTH HUB – UK
Erasmus +20172017-2-RO01-KA105-037797APDD NGO- ROMANIA

In addition, another project written by our association has received a grant. This project is about renewable and sustainable energy and will enable young people to look more consciously on the world we live in. It is possible to raise environmentally friendly individuals and to instill the necessary awareness with this project.

Project Number:

Erasmus+20192019-3-TR01-KA205-079276AFSARDER

You can reach the details of the Erasmus + project that our Association has participated in and carried out at the following link:

Communicate To Include Yourself

"Communicate To Include Yourself" was an incredible Erasmus+ Youth Project which is prepared by The Pro Roma and Afsarder Associations. Thanks to this project and the activities we have done, we have appreciated the importance of correct communication. Also cultural nights presented by the participants of the project enlightened us about new cultures. We had a great time in Oglinzi, we have met amazing people that we will never forget. Special thanks to chief executives of The Pro Roma and Afsarder Margareta Hertanu and Necmettin Avcı for delivering us a unique experience. Hoping to see you in the next projects.

Article of Communicate to Include

Communicate to Include

Our project was held in between 23rd of August and 29th, and we started our 35 hours of road trip one day before the starting date and thanks to our great group leader Necmettin Avcı who is also the founder of our organization we had a quite safe and fun trip together. After arriving to the project area, we have been welcomed by the Romanian facilitators and been set to our rooms. During the very first days we have participated in activities mostly consisting of group projects and presentations which leads us to boost our skills in public speaking and team working. Until 5pm we were responsible to join to the formal activities and after the activities end, we have time to enjoy and relax, besides, everyday each nation has their own cultural night to showcase their national dishes and present their country. We as a Turkish group prepared some cultural appetizers and the famous Turkish Delight, also our national dances. In terms of friendship, we have developed intimate friendships with people from Spain, Macedonia, Ukraine, Bulgaria and Romania. We have played games, danced, communicated and fun time together. Frankly, that was perfect experience for all of us and I am willing to participate to another projects like this in the future.