ERASMUS +
AFSARDER
ıncele
AFSARDER PROJE
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

Derneğimiz

Projelerimiz

Diğer Faaliyetlerimiz

Derneğimizin üyeleri ağırlıklı olarak eğitim ve öğretim alanlarında çalışan uzman eğitim yöneticileri, alanlarında uzman öğretim elemanları ve eğitim alanında çalışan akademisyenler, öğretmen adayı akademisyenlerdir. Derneğimizin kurulunda 2 akademisyen, 2 okul yöneticisi, 2 milli eğitim şube müdürü ve bir öğretmen bulunmaktadır. Üyelerimiz gönüllü olarak sosyal alana katkıda bulunan yerel ölçekte faaliyetlere katıldılar. Bütün üyelerimiz sosyal sorumluluk, bilinç ve sivil toplum kuruluşlarında faaliyetler yürütmüş ve farklı alanlardaki projelere katılmıştır. Yaşayan, topluma ve topluma bağlı üyelerimiz toplumlarına çok fayda sağlıyorlar

Proje deneyimlerimiz:

Erasmus +20182018-1-EL02-KA105-003893N.G.O. CIVIS PLUS – GREECE
Erasmus +20182018-1-UK01-KA105-047840KAS YOUTH HUB – UK
Erasmus +20172017-2-RO01-KA105-037797APDD NGO- ROMANIA

Bunların dışında, derneğimizin yazdığı bir proje daha hibe almıştır. Bu proje, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ile alakalı olup, gençliğin yaşadığımız dünya üzerine daha çok bilinçli bakabilmesini sağlayacaktır.  Çevre dostu bireyler yetiştirmek ve gerekli bilinci aşılamak ise bu projemizle mümkün olacaktır.

Proje Numarası:

Erasmus+20192019-3-TR01-KA205-079276AFSARDER

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Kısa adı AFSARDER olan Afyonkarahisar Sarıkız Kalkındırma Derneği, 27.07.2014 tarihinde çok kapsamlı bir tüzük çerçevesinde akademisyen, mülki idari kadrodaki idareciler, eğitimciler, gençler, öğrenciler, esnaf v.b. çeşitli meslek dallarından ve toplumun her kesiminden üyelerle tüzüğünde de belirtilen; Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, her alanda bireysel, sosyal ve toplumsal kalkınmayı teşvik etmek ve sağlamak, ilim yaymak, değerlerimizi korumak yaşatmak ve yaygınlaştırmak, demokrasi ve insan hakları bilincini geliştirmek ve bu konularda çalışmalar yapmak ve yapan kişi ve kuruluşlara destek verme esas amacıyla kurulmuştur. Ayrıca, uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak, yurt dışında Türkiye’nin ikdisadi, sosyal, siyasi, kültürel yapısını tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, gençliğe hizmet sunan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü yasal ve açık işbirliğinde bulunmak, çalışma yaşamındaki kadın ve gençlerin kişisel, ikdisadi ve sosyal gelişmelerinin desteklenmesi, sadece üyelerinin değil tüm toplumun çevre ve kalkınma konularında katılımını ve bilinçlendirilmesini teşvik edecek faaliyetlerde bulunmak ve toplumun kalkınması ve gelişimi için her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, katılmak ve uygulamak derneğimizin diğer amaçlarından birkaçıdır. Derneğimiz 2016 yılında 164 üyesi ile her alanda faaliyetlerini yürütmektedir.

Derneğimiz kuruluşundan bu yana çeşitli yurt içi ve yurt dışı kültürel ve iktisadi geziler organize etmiş, yurt içinde ve yurt dışında birçok sivil toplum örgütü ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yardımlaşma dayanışma fikir alışverişi ve değerlendirme toplantılarında bulunmuştur. 2015 yılında Dernekler Genel Müdürlüğü aracılığı ile bir sosyal kalkınma projesine katılım sağlanmıştır. Yine 2015 yılında Gençlik Ve Spor Bakanlığı mızın projelerine başvuru sağlanmıştır.
Gençlere ve girişimcilere destek olmak toplumun gelişimi için faaliyetlerde bulunmak, kişilerin deneyim kazanmasını sağlamak onların eğitilmesinde ve çeşitli alanlarda bilinç kazanmasını sağlamak, cesaretlendirmek, aktif vatandaşlık olgusunun yerleşmesini sağlamak sosyal kişisel ve iktisadi anlamda dengeli gelişimlerine yardımcı olmak için yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamak Kuruluşumuzun ana faaliyet alanlarından biridir. Bireylerin kamusal yaşamdaki katıldıkları eğitim ve organizasyonlar, proje ve etkinliklere katılımları onların aktif yaşama ve toplumsal hayata katılmalarına, kendi konumlarını belirleyebilmelerine ve durumlarını geliştirebilmelerine, kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Böylece bireyler pozitif değişim yaşamakta, kendi inisiyatiflerini ve kararlarını alabilme noktasında cesaretlenme, becerilerini geliştirebilmekte, fırsat ve tehditlerin farkına varabilmekte, kendi hak ve görevlerinin bilincine varabilmektedir. Bu alanda kurumumuz bir sivil toplum organizasyonu olarak, koordinasyonu sağlamakta ve işbirliği ağının oluşumunda, proje yönetimi, tanıtım, iletişim, yayma, değerlendirme, gönderme ve gençlik girişimlerinin oluşumunda yüksek deneyime ve olanağa sahiptir.
Derneğimizin içende bulunduğu bazı proje ve etkinlikler şunlar;
Birlikte Okuyoruz Projesi: Kitap okumayı teşvik eden, okul çağındaki öğrencilerin aileleri ile birlikte hayatımızın her alanında kitap okunabileceğini vurgulayan ve kitabı sevdirici bir proje. ( Proje Afyonkarahisar İlindeki ilkokul çağındaki öğrenci ve velileriyle ortaklaşa uygulanıyor).
Tasarruf Benim İşim: Çocuklar ve gençlere tasarruf bilincini kazandırmayı hedefleyen bir proje etkinliği (Afyonkarahisar İlindeki Ayşegül Arsoy İlkokulu ve Ayşegül Arsoy Ortaokulu ile ortaklaşa uygulanıyor).
Yetim Kardeşimi Seviyorum: Afyonkarahisar İlindeki yetim çocukların genel ihtiyaçlarının karşılanması için derneğimizce yürülen bir projedir.

Kuruluşumuz (Özellikle dezavantajlı veya imkanları kısıtlı gruplara yönelik) enine ve boyuna sürdülebilir kalkınma, sosyal sorumluluk ve toplumsal ekonomi konularında gençlerle çalışma ve çeşitli alanlarda güçlü bir katkı vermeyi hedefleyen gönüllüler ve üyeler ile multidisipliner bir ekibe sahiptir. Bu alanda projede ve eylem planlarında yer almak isteyen gençlik girişimlerinin koordinasyonu, yönetimi, tanıtım, iletişim, yayma, değerlendirme, güvenlik, transfer ve ev sahipliği yapacak işbirlikcilere ve gönüllülere sahiptir. Ayrıca Dernek başkanımız eğitim alnında yüksek lisans yapmış şu an kamuya bağlı bir kurumda idarecilik görevini yürütmekte olup, geçtiğimiz 8 yılda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı projeleri koordinatörlüğünü yürütmüş, yurt içi ve yurt dışı proje uygulama ve organizasyon alanlarında deneyimli bir kişidir. Projemizle ilgili tüm iş ve işlemlerde yönlendirme iş ve işlemlerinde kendisinden faydalanılacaktır. Yine Yönetim kurulu üyemiz arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan ve AB projeleri alanında birçok faaliyete katılmış ve üniversitede aktif öğrenci kulübü faaliyetlerinide yürütmekte olan akedemisyenlerimizde mevcuttur. Projemizin amaçlarına ulaşmasında ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde destek vereceklerdir.

DERNEĞİMİZİN FAALİYETLERİ

Derneğimiz kuruluşundan bu yana çeşitli yurt içi ve yurt dışı kültürel ve iktisadi geziler organize etmiş, yurt içinde ve yurt dışında birçok sivil toplum örgütü ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yardımlaşma dayanışma fikir alışverişi ve değerlendirme toplantılarında bulunmuştur. 2015 yılında Dernekler Genel Müdürlüğü aracılığı ile bir sosyal kalkınma projesine katılım sağlanmıştır. Yine 2015 yılında Gençlik Ve Spor Bakanlığı mızın projelerine başvuru sağlanmıştır.

 

Gençlere ve girişimcilere destek olmak toplumun gelişimi için faaliyetlerde bulunmak, kişilerin deneyim kazanmasını sağlamak onların eğitilmesinde ve çeşitli alanlarda bilinç kazanmasını sağlamak, cesaretlendirmek, aktif vatandaşlık olgusunun yerleşmesini sağlamak sosyal kişisel ve iktisadi anlamda dengeli gelişimlerine yardımcı olmak için yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamak Kuruluşumuzun ana faaliyet alanlarından biridir. Bireylerin kamusal yaşamdaki katıldıkları eğitim ve organizasyonlar, proje ve etkinliklere katılımları onların aktif yaşama ve toplumsal hayata katılmalarına, kendi konumlarını belirleyebilmelerine ve durumlarını geliştirebilmelerine, kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Böylece bireyler pozitif değişim yaşamakta, kendi inisiyatiflerini ve kararlarını alabilme noktasında cesaretlenme, becerilerini geliştirebilmekte, fırsat ve tehditlerin farkına varabilmekte, kendi hak ve görevlerinin bilincine varabilmektedir. Bu alanda kurumumuz bir sivil toplum organizasyonu olarak, koordinasyonu sağlamakta ve işbirliği ağının oluşumunda, proje yönetimi, tanıtım, iletişim, yayma, değerlendirme, gönderme ve gençlik girişimlerinin oluşumunda yüksek deneyime ve olanağa sahiptir.

Derneğimizin içende bulunduğu bazı proje ve etkinlikler şunlar;

Birlikte Okuyoruz Projesi: Kitap okumayı teşvik eden, okul çağındaki öğrencilerin aileleri ile birlikte hayatımızın her alanında kitap okunabileceğini vurgulayan ve kitabı sevdirici bir proje. ( Proje Afyonkarahisar İlindeki ilkokul çağındaki öğrenci ve velileriyle ortaklaşa uygulanıyor).

Tasarruf Benim İşim: Çocuklar ve gençlere tasarruf bilincini kazandırmayı hedefleyen bir proje etkinliği (Afyonkarahisar İlindeki Ayşegül Arsoy İlkokulu ve Ayşegül Arsoy Ortaokulu ile ortaklaşa uygulanıyor).

Yetim Kardeşimi Seviyorum: Afyonkarahisar İlindeki yetim çocukların genel ihtiyaçlarının karşılanması için derneğimizce yürülen bir projedir.

  Kuruluşumuz (Özellikle dezavantajlı veya imkanları kısıtlı gruplara yönelik) enine ve boyuna sürdülebilir kalkınma, sosyal sorumluluk ve toplumsal ekonomi konularında gençlerle çalışma ve çeşitli alanlarda güçlü bir katkı vermeyi hedefleyen gönüllüler ve üyeler ile multidisipliner bir ekibe sahiptir. Bu alanda projede ve eylem planlarında yer almak isteyen gençlik girişimlerinin koordinasyonu, yönetimi, tanıtım, iletişim, yayma, değerlendirme, güvenlik, transfer ve ev sahipliği yapacak işbirlikcilere ve gönüllülere sahiptir. Ayrıca Dernek başkanımız eğitim alnında yüksek lisans yapmış şu an kamuya bağlı bir kurumda idarecilik görevini yürütmekte olup, geçtiğimiz 8 yılda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı projeleri koordinatörlüğünü yürütmüş, yurt içi ve yurt dışı proje uygulama ve organizasyon alanlarında deneyimli bir kişidir.  Projemizle ilgili tüm iş ve işlemlerde yönlendirme iş ve işlemlerinde kendisinden faydalanılacaktır. Yine Yönetim kurulu üyemiz arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan ve AB projeleri alanında birçok faaliyete katılmış ve üniversitede aktif öğrenci kulübü faaliyetlerinide yürütmekte olan akedemisyenlerimizde mevcuttur.  Projemizin amaçlarına ulaşmasında ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde destek vereceklerdir.    

DERNEK BAŞKANI

İLETİŞİM

Unvan başkan Cinsiyet Mr Adı Necmettin Soyadı Avcı Bölümü Yönenim Pozisyonu Başkan E-Mail pupsnus@gmail.com Telfon 1 05055476066     Adres Dumlupınar mahallesi menderes caddesi gün apt. No:9/4 Ülke Türkiye Bölge Ege Posta Kutusu   Posta Kodu 03100 Cedex BOŞ BIRAKINIZ Şehir afyonkarahisar

Kumunuzun vergi numarası 0080833328 Kurumun Tam Resmi Adı Afyonkarahisar sarıkız kalkındırma derneği

Yasal İkametgah AdresiDumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Gökhan Alpata İşhanı Sitesi No:11 Merkez/AFYONKARAHİSAR

E-Mail Afsarder03@gmail.com Telefon-1 +905055476066

The members of our association are mainly composed of specialist education administrators working in education and training fields, who are experts in their fields and academicians who work in education fields, academicians Who are the teacher’s candidates. Our association’s board consists of 2 academicians, 2 school administrators, 2 national education branch managers and a teacher. Our members voluntarily took part in local scale activities that contribute to the social field. All of our members have carried out activities in social responsibility, consciousness and non-governmental organizations and have been involved in projects in different areas. Our members who are affiliated to the living, community and society they are so much benefit to their society.

Our Erasmus+ project background:

Erasmus +20182018-1-EL02-KA105-003893N.G.O. CIVIS PLUS – GREECE
Erasmus +20182018-1-UK01-KA105-047840KAS YOUTH HUB – UK
Erasmus +20172017-2-RO01-KA105-037797APDD NGO- ROMANIA

In addition, another project written by our association has received a grant. This project is about renewable and sustainable energy and will enable young people to look more consciously on the world we live in. It is possible to raise environmentally friendly individuals and to instill the necessary awareness with this project.

Project Number:

Erasmus+20192019-3-TR01-KA205-079276AFSARDER

You can reach the details of the Erasmus + project that our Association has participated in and carried out at the following link: